Husejernes Boligbesigtigelse ApS, CVR.nr. 35638938 er den 8. december 2016 taget under konkursbehandling af skifteretten i Næstved.

Konkursbegæringen er indleveret af selskabets direktion.

Baggrunden for konkursbegæringen er, at selskabet har konstateret ikke at kunne overholde sine løbende økonomiske forpligtelser. På den baggrund og da den manglende betalingsevne ikke vurderes at være midlertidig, har ledelsen besluttet at indgive konkursbegæring til skifteretten i Næstved.

Skifteretten har udpeget advokat Fatma Yandim, Advodan Næstved, Nygade 9, 4700 Næstved som kurator.

Kurators opgaver vil være at sikre selskabets aktiver, indkassere eventuelle fordringer, realisere selskabets værdier samt foretage udlodning til selskabets kreditorer, såfremt der måtte være midler i boet hertil.

Alle henvendelser i sagen kan ske til advokat Fatma Yandim på tlf. 55 75 85 00 eller faya@advodan.dk